Monthly Archives: July 2017

Mục tiêu cá nhân ~2030

Cuộc sống luôn cần những đấu tranh và bản lĩnh để đi đến nơi mình cần đến. Nước mắt rơi chỉ là vì mình chưa mạnh mẽ đủ. Còn cần phải trui rèn và cứng cáp hơn nữa. vật liệu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhìn nhận xã hội để tin vào cuộc sống và đặt lòng tin vào con người

Dạo này tôi có sở thích nghiền ngẫm tập sách Tony buổi sáng. Thực chất đây là một tập nhật ký ghi  chép các suy nghĩ của Tony theo một lối hành văn vừa thời sự mà lại có tính … Continue reading

Posted in Lifeskills-Kỹ năng sống/ Gender equality-Bình đẳng giới | Tagged , , , , | Leave a comment