Category Archives: Lifeskills-Kỹ năng sống/ Gender equality-Bình đẳng giới

Nhìn nhận xã hội để tin vào cuộc sống và đặt lòng tin vào con người

Dạo này tôi có sở thích nghiền ngẫm tập sách Tony buổi sáng. Thực chất đây là một tập nhật ký ghi  chép các suy nghĩ của Tony theo một lối hành văn vừa thời sự mà lại có tính … Continue reading

Posted in Lifeskills-Kỹ năng sống/ Gender equality-Bình đẳng giới | Tagged , , , , | Leave a comment

Self-healing : Sự tự hồi phục bằng happy hormone Những chiến sỹ nắm giữ tinh thần chiến đấu của chúng ta

Sức khoẻ là một vấn đề nghiêm túc và thực sự nghiêm trọng khi mỗi chúng ta có tuổi đời nhiều hơn Vậy làm sao để giữ sức khoẻ luôn tốt, đặc biệt là một tinh thần vững chắc. Làm … Continue reading

Posted in Lifeskills-Kỹ năng sống/ Gender equality-Bình đẳng giới | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it

Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it _Viết để cho gió cuốn đi!_____________________________________ … Continue reading

Posted in Lifeskills-Kỹ năng sống/ Gender equality-Bình đẳng giới | Tagged , , , , , , , | Leave a comment