Tag Archives: hannok

Chợ truyền thống JeonJu- Nambu: CheonJu NamBu traditional market

Chợ truyền thống JeonJu- Nambu CheonJu NamBu traditional market- 남부 전통 시장 Cuối tuần tranh thủ cùng công ty du lịch Catch Tour đi thử nghiệm một ngày trải nghiệm tại chợ NamBu-JeonJu  quả cũng có những thú vị và … Continue reading

Posted in Tours and discovers | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment